Svanemærket hus i Glimåkra

Det er nu et par år siden jeg indrettet huset i Glimåkra, Sverige. Prøver at finde billeder fra de forskellige værelser, men ikke helt nemt da det nu er solgt til private.

Her er der lidt info om hvad et Svanemærket hus betyder:

Huset i Glimåkra, som er det første hus, der fik Svanemærket i Danmark, er opført i Sverige. Formålet med de Svanemærkede huse er at kombinere et moderne arkitektonisk formsprog med omtanke for miljøet bl.a. via sundt indeklima og innovativ udnyttelse af solenergi. Arkitekt er Kant Arkitekter A/S. Bygherren er private investorer.

I ti måneder er solen husets primære varmekilde. På taget er der monteret luftsolfangere. Den opvarmede luft fra solfangerne ledes ned (via en luft-til-vand-veksler) i et sandlager under huset, hvor varmen afgives til sandet. Både luft og vand recirkuleres i systemet.

Huset har en varmepumpe med indbygget ventilationsanlæg, der producerer varmt vand. Ventilationsanlægget giver frisk luft i hele huset og kan også supplere med varme. Sandlageret fungerer både som et varmelager og gulvvarmesystem. I sensommeren er det muligt at lagre så megen varme i sandlageret, at der ikke er brug for andre varmekilder før i vintermånederne (januar/februar). I vintermånederne gøres der brug af varmepumpen.

Huset er på 130 m², bygget i træelementer og stod færdigt i sommeren 2006. Huset er opført på ca. 10 uger.

Det Nordiske Svanemærke
Et svanemærket hus skal bl.a. opfylde følgende krav til miljø og indeklima:

• lavt energiforbrug via en god isolering og energieffektiv opvarmning
• anvendelse af miljørigtige materialer; alment fokus på miljøskadelige emner i alt materiale – det kræves fx at træ er certificeret, og at anvendelsen af klorholdigt plast er reduceret
• høj luftudskiftning i opholdsrum (ventilation)
• ingen brug af helbredsskadelige byggematerialer
• strenge krav til håndteringen af byggematerialer under byggeprocessen.