14 dage til aflevering

Så er der kun 2 uger til aflevering af vores eksamensprojekt. Layout og rapportskrivning in the making

IMG_3333